Om oss

ÄgarskiftescentrumÄgarskiftescentrum är ett utbildnings- och rådgivningscenter inom ägarskiften vars uppgift är att stödja och skapa bättre förutsättningar för ägarskiften i små och medelstora företag.

Ett ägarskifte handlar inte enbart om ekonomiska-, organisatoriska- eller utvecklingsfrågor, utan innefattar även i hög grad relationer, roller, känslor, identitet och makt som vi benämner som emotionella värden. Inom Ägarskiftescentrum har vi tagit fasta på att utveckla kunskapen om emotionella värden och vi har också tagit fram arbetssätt och modeller för hur man ska jobba med dessa i ett ägarskifte.

Denna tjänst kompletterar det system som finns för rationella värden, där banken, företagsförmedlare, revisorer och jurister har en självklar plats. 


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.